Hållbar utveckling och HBTQ frågor

jun 11 2019
Ingalill Johansson

Det vi gör idag påverkar vår framtida generation, oavsett vad det handlar om. Idag är det stort fokus på hållbar utveckling inom miljö och ekonomi, men också när man pratar om det sociala samhället som till exempel HBTQ frågor.

Tittar vi på Sverige jämfört med många andra länder i världen är vi absolut i framkant med HBTQ, förutom vissa delstater i USA som också har stort fokus detta. Det finns betydligt många fler fördelar att bo i Sverige som HBTQ-person, jämfört med länder där det till och med kan vara olagligt att ha en annan läggning. Fortsätter vi således fokusera på frågor som dessa, kan vi känna oss säkra på att framtidens generationer också ha samma inställning.

 Det finns väldigt många olika definitioner av hållbar utveckling. Enkelt kan man säga att det handlar om att tillfredsställa samhällets alla behov, samtidigt som vi har framtidens generation i åtanke. Sveriges fackförbund ledarna har definierat hållbar utveckling på svenska till ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det vi gör idag ska alltså inte påverka de behov som generationer också kommer ha i framtiden, även om dessa behov kommer se annorlunda ut om några år.

Alla människor ska ha möjlighet att prata med någon, oavsett om det är en person i vår närhet eller en mentor som specificerar sig på HBTQ frågor. Personer som är homo, bi, trans eller queer ska känna sig lika trygga som heterosexuella människor och en människas sexuella läggning ska inte ha någon påverkan på hur personen blir behandlad.

Vi alla vill att våra framtida barn och ungdomar ska ha ett så bra liv som möjligt, därför är det också viktigt att vi idag redan tänker på detta. Hur vi ställer oss inför dessa frågor har alltså en stor påverkan på hur världen kommer se ut sen. Genom att fokusera på hållbar utveckling, kan vi redan idag försäkra oss om att framtidens människor och samhälle också får sina behov tillfredsställda.

Tyvärr är fortfarande inte alla människor på samma plan när det gäller HBTQ, men vi kan absolut se en positivt riktning åt rätt håll. Förhoppningsvis kommer det bli mer och mer acceptabelt i samhället och vi håller tummarna hårt på att fler människor accepterar detta. Har vi tur kommer HBTQ vara lika normalt som att vara heterosexuell om några år. Är det så att du som HBTQ-person känner dig deppig, ångestfull, förvirrad, osäker eller liknande bör du försöka prata med någon, det är ofta effektivt och får en att må bättre.

En människas sexuella läggning bör därför inte påverka hur andra ser på personen. Bakom alla olika intressen och åsikter finns det fortfarande en sak som vi har och som vi alltid kommer ha gemensamt:

Vi alla är människor med känslor.