Homosexualitet hos djur | 10 konkreta exempel

dec 28 2020
Ingalill Johansson

Att människor är homosexuella är helt naturligt, och såväl accepterat. Men hur är det i djurriket egentligen? Existerar homosexualitet bland djur?

Svaret är ja, och i denna artikel belyser vi 10 djurarter vari homosexualitet är vanligt förekommande.

10 homosexuella djur

  1. Giraffer: Homosexualitet är mycket vanligt förekommande.
  2. Flasknosdelfiner: Det är lika vanligt att vara homosexuell som heterosexuell.
  3. Lejon: Homosexualitet är vanligt i samband med att lejonhannar uppvaktar lejonhonor.
  4. Bisonoxar: Många bisonoxar är homosexuella efter parningssäsongen.
  5. Makaker: Det är vanligt att såväl kvinnliga som manliga makakeapor är homosexuella.
  6. Laysonalbatrosser: Över 30 % av alla albratrossfåglar är homosexuella.
  7. Dvärgschimpanser: Många dvärgschimpanser är lesbiska.
  8. Svanar: En femtedel av alla svanar är lesbiska.
  9. Valrossar: Nästan alla valrosshanar under 4 år är homosexuella.
  10. Får: 8 % av fårhannarna är homosexuella.

1. Homosexualitet bland giraffer

Homosexuella sexakter utgör 90 % av alla sexuella aktiviteter som observerats hos giraffer, bekräftar DW.com. Och det är inte heller enbart pang på rödbetan som gäller; homosexuella giraffer gillar nämligen att flörta med varandra, och gör så med hjälp av deras långa nackar.

Tips: Läs mer om hållbar utveckling och HBTQ-frågor.

2. Homosexualitet bland flasknosdelfiner

Både honor och hanar inom flasknosdelfinsläktet ägnar sig åt homosexuella aktiviteter. Homosexualitet är lika vanligt förekommande i jämförelse med heterosexualitet. Honorna är i regel lesbiska medan homosexuella hanar ofta går igenom minst en bisexuell fas för att därefter vara helt homosexuella.

3. Homosexualitet bland lejon

Två av fyra lejonhannar ingår i så kallade uppvaktningskoalitioner, vari de går samman för att uppvakta kvinnor. Gruppen måste ständigt vara alerta för att fäkta bort eventuella konkurrenter, och i många fall stärker de sina band genom att ha sex med varandra.

Forskare debatterar huruvida detta beteende tyder på att många lejonhannar är homosexuella, eller om det endast rör sig om en så kallad ”bromance”.

4. Homosexualitet bland bisonoxar

Kvinnliga bisonoxar vill i regel bara ha sex med en hane en gång årligen, i samband med parningssäsongen. Hanarna har dock större krav än så, och det är därför vanligt förekommande att manliga bisonoxar har sex med varandra flera gånger dagligen.

5. Homosexualitet bland makaker

Manliga makaker har ofta sex med varandra någon enstaka gång, medan lesbiska makakehonor bildar livslånga band med sina partners. Homosexualitet är särskilt vanligt hos honorna. Hos honorna är det till och med norm att vara homosexuell.

6. Homosexualitet bland laysonalbatrosser

30 % av alla laysonalbatrosser är lesbiska, och lever i ett förhållande som varar livet ut. De lesbiska laysonalbatrosserna skaffar dessutom ofta ungar med hanar som redan har ett förhållande med en hona, varpå det lesbiska paret uppfostrar ungen tillsammans utan någon inblandning från fadern.

7. Homosexualitet bland dvärgschimpanser

Dvärgschimpanserna är människornas närmsta släkting, och många av dem är homosexuella. Det är dock mer vanligt förekommande att honorna ägnar sig åt homosexuella aktiviteter i jämförelse med hanarna.

8. Homosexualitet bland svanar

Svanar är homosexuella, precis som många andra fågelarter. Homosexuella hanar kan i många fall skaffa ungar med en hona, för att därefter köra bort honan efter att hon lagt äggen. Ruvandet och uppfostrandet tar istället den manliga duon ansvar för.

9. Homosexualitet bland valrossar

Nästan alla manliga valrossar under 4 år är homosexuella. I mer mogen ålder är hanarna i regel bisexuella, förmodligen i syfte att bevara arten. Men efter att hanarna skaffat ungar anammar många av dem återigen en homosexuell livsstil.

10. Homosexualitet bland får

Studier påpekar att minst 8 % av alla manliga tamfår är homosexuella, även såvida det finns fertila honor i närheten. Bland får som lever i det vilda är homosexualitet dock mer ovanligt.